loader

NanoAg+

259477-14041512254566

 

Nanosrebro jest wydajnym środkiem silnie oddziaływającym z mikroorganizmami. Wchodząc z nimi w kontakt silnie uszkadza kluczowe dla metabolizmu struktury powodując śmierć komórki. Ponadto nanosrebro jest uznane za środek bezpieczny. Jedynie osiągnięcia nanotechnologii pozwalają uzyskiwać drobiny srebra o rozmiarze pozwalającym na wprowadzenie ich do układów organicznych.

Koloid NanoAg+ zawiera wysokie stężenie nanosrebra w roztworach rozpuszczalników organicznych. Dzięki temu koloid NanoAg+ doskonale łączy się z preparatami hydrofobowymi, rozpuszczalnikowymi. Wysoka stabilność preparatu jest gwarantowana poprzez obecność bezpiecznych, ekologicznych i neutralnych dla większości kompozycji docelowych stabilizatorów. Dzięki temu koloid NanoAg+ może być magazynowany przez długi okres czasu. Koloid NanoAg+ jest jednym z nielicznych preparatów srebra mających zdolność łączenia się z rozpuszczalnikami organicznymi i zachowującym stabilność w takim środowisku. Co więcej, technologia opracowana w naszym laboratorium pozwala uzyskiwać ogromne stężenia srebra w produkcie sięgającym do 20 000 ppm na kilogram koloidu.

Srebro wykazuje pełną aktywność w skrajnie niskich stężeniach (zwyczajowo 5-50 ppm w zależności od formulacji). Dlatego też wysokie stężenie koloidu NanoAg+ pozwala ograniczyć koszty transportu oraz magazynowania substancji. Gwarantuje również niski udział dodatku srebra w finalnej formulacji. Dzięki temu nie ma konieczności modyfikacji istniejących procesów produkcyjnych czy użycia dodatkowych instalacji i procedur.

 

 

 

 

Koloid NanoAg+ stanowi składnik wielu różnorodnych produktów: lakierów, farb, zmywaczy, żywic, tworzyw sztucznych. Dlatego też zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszego doświadczenia.

 

 

           Charakterystyka produktu


NAZWA
NanoAg+
TYP
Koloid nanosrebra w roztworze niepolarnym
STĘŻENIE
100 – 20 000 ppm
ROZPUSZCZALNIK
  Roztwór na bazie toluenu
ŚREDNICA
5-15 nm (główny udział frakcji 9 nm)
KSZTAŁT
Sferyczny
KOLOR
Brązowy do czarnego (żółty w postaci rozcieńczonej)
ZAPACH
Specyficzny dla roztworów alkoholowych
OPAKOWANIE
500 ml/ 1000 ml/ 5L/ 10L/ 20L/ 220L/ 1000L
DATA PRZYDATNOŚCI
24 miesiące od daty produkcji