loader

NanoAg Gelcoat

gelcoat

 

Nanosrebro jest wydajnym środkiem silnie oddziaływającym z mikroorganizmami. Wchodząc z nimi w kontakt silnie uszkadza kluczowe dla metabolizmu struktury powodując śmierć komórki. Ponadto nanosrebro jest uznane za środek bezpieczny. Jedynie osiągnięcia nanotechnologii pozwalają uzyskiwać drobiny srebra o rozmiarze pozwalającym na wprowadzenie ich do układów organicznych.

Innowacyjna technologia aplikacji nanosrebra, pozwala producentom wyrobów z żywicy i gel-coatów tworzyć dowolne kolekcje samoodkażających się wyrobów sanitarnych, kadłubów jachtów i wszelkich innych produktów. Tego rodzaju wyroby mogą trwale chronić użytkownika przed szkodliwym wpływem mikroorganizmów w sposób bezterminowy.

Zastosowanie koloidu NanoAg Gelcoat nie wpływa na konieczność zmian estetyki wyrobów oraz warunków ich użytkowania. Nie występują widoczne (ani ukryte) zmiany w jakości powierzchni lub jej strukturze. Kolekcje i wzory stosowane w produkcji nie wymagają żadnych dodatkowych modyfikacji, spowodowanych nadaniem im nowej cechy. Długi czas użytkowania wyrobów nie wpływa na zmniejszenie ich właściwości. Naturalny proces ścierania się kolejnych warstw wyrobu jest bez znaczenia, gdyż każda następna warstwa zawiera nowe nanocząstki srebra, uwięzione w całej strukturze szkliwa. Daje to ogromną przewagę nad przeciwdrobnoustrojowymi środkami powłokowymi, które zatracają swoją aktywność z czasem, wraz ze zdzieraniem powłoki.

Wdrożenie nanosrebra do produkcji wyrobów z żywicy i gel-coat’ów polega na aplikacji koloidu NanoAg Gelcoat bezpośrednio do masy surowcowej w procesie mieszania żywicy. Jego skład i rodzaj opracowywane są przez technologów Made with Nano indywidualnie dla każdego producenta.

 
 
 

Charakterystyka produktu


NAZWA
NanoAg Gelcoat
TYP
Koloid nanosrebra w roztworze rozpuszczalnikowym na nośniku krzemionkowym
STĘŻENIE
8 000 – 12 000 ppm
ROZPUSZCZALNIK
Styren
ŚREDNICA
5-15 nm (główny udział frakcji 9 nm)
KSZTAŁT
Sferyczny
KOLOR
Żółty do brązowego
ZAPACH
Charakterystyczny
OPAKOWANIE
500 ml/ 1000 ml/ 5L/ 10L/ 20L/ 220L/ 1000L
DATA PRZYDATNOŚCI
24 miesiące od daty produkcji