loader
Share Buttons

Krok 2

Po testach, laboratorium przygotowuje próbki nanokomponentu potrzebne do wykonania próbnej partii wyrobów

4 września, 2016